Για την επιβαιώση της κράτησης απαιτείται προκαταβολή 30%.

Στοιχεία κατάθεσης

1
Select Date
2
Select Room
3
Enter Payment Details
4
Confirmation

Your Reservation

Room 1

Room 2

Room 3

Room 4

Room 5